Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 8

Przykład 8

Treść

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment wyznacz położenie osi obojętnej oraz wartość największego momentu, sporządź bryłę naprężeń.

ukosne008_00

[betteroffer]Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi[/betteroffer][betterpay amount=”49″ button=”images/buynow_1.png” description=”Dostęp do treści” validity=”31″ validity_unit=”d” ids=”0″]

RozwiązanieWektor momentu jest na kierunku prostopadłym do płaszczyzny obciążenia (rysunek poniżej).
Wartość momentu w przekroju najbardziej obciążonym wynosi 2,5 kNm.
Moment ten rozkładamy na kierunki główne centralne.
ukosne008_01


ukosne008_02

\(
\begin{align*}
&I_y=I_z=\frac{9^4}{36}=182,25\ cm^4\\
&D=\frac{9^4}{72}=91,125\ cm^4\\
&I_{1,2}=\frac{I_y+I_z}{2}\pm \sqrt{(\frac{I_y-I_z}{2})^2+D^2}\\
&I_1=273,375\ cm^4\\
&I_2=91,125\ cm^4\\
&tg_{\varphi_1}=\frac{D}{I_z-I_1}\Rightarrow \varphi_1=-45^o\\
&\sigma=-\frac{M_1}{I_1}y+\frac{M_2}{I_2}z\\
&\hbox{oś obojętna } \sigma=0\\
&\frac{y}{I_1}=\frac{z}{I_2}\Rightarrow y=\frac{I_1}{I_2}\cdot z\Rightarrow y=3z\\
&z=0, y=0\\
&z=1, y=3\\
\\
\\
&\sigma=-\frac{2,5\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 10^3}{273,375\cdot 10^{-8}}y\cdot 10^{-2}+\frac{2,5\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 10^3}{91,125\cdot 10^{-8}}z\cdot 10^{-2}=-6,47y+19,39z\ [MPa]\\
\end{align*}\)


Naprężenia normalne

Współrzędne punktów w układzie osi głównych centralnych

\(
\begin{align*}
&A (4,5\sqrt{2}; -4,5\sqrt{2}\cdot \frac{1}{3})\\
&\sigma_A=-82,31\ MPa\\
\\
\\
&B (0; 4,5\sqrt{2}\cdot \frac{2}{3})\\
&\sigma_B=82,26\ MPa\\
\end{align*}\)

ukosne008_03
[/pms-restrict]

Możliwość komentowania jest wyłączona.