Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 6

Przykład 6

Treść

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment wyznacz położenie osi obojętnej oraz wartość największego momentu.

ukosne006_00

[betteroffer]Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi[/betteroffer][betterpay amount=”49″ button=”images/buynow_1.png” description=”Dostęp do treści” validity=”31″ validity_unit=”d” ids=”0″]

RozwiązanieWektor momentu jest na kierunku prostopadłym do płaszczyzny obciążenia (rysunek poniżej).
Wartość momentu w przekroju najbardziej obciążonym wynosi 5,5 kNm.
Moment ten rozkładamy na kierunki główne centralne.


ukosne006_01


Jesteśmy w stanie od razu określić osie główne centralne, ponieważ po pierwsze wiemy gdzie jest środek ciężkości, po drugie figura ma oś symetrii (pod kątem 45 stopni).


ukosne006_02


ukosne006_03

\(
\begin{align*}
&I_{zc}=\frac{9\sqrt{2}\cdot (4,5\sqrt{2})^3}{36}=91,125\ cm^4\\
&I_{yc}=\frac{4,5\sqrt{2}\cdot (9\sqrt{2})^3}{48}=273,375\ cm^4\\
\\
&M=5,5\ kNm\\
&M_{yc}=M_{zc}=M\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}=3,89\ kNm\\
\\
&\sigma=\frac{M_{yc}}{I_{yc}}zc-\frac{M_{zc}}{I_{zc}}yc\\
\\
&\hbox{Oś obojętna}\\
&\frac{3,89\cdot 10^3}{273,375\cdot 10^{-8}}\cdot zc-\frac{3,89\cdot 10^3}{91,125\cdot 10^{-8}}\cdot yc=0\\
&y=\frac{1}{3}z\\
&z=0, y=0\\
&z=4,5\sqrt{2}, y=1,5\sqrt{2}\\
\end{align*}\)ukosne006_04

Naprężenia w punktach podejrzanych

\(
\begin{align*}
&\sigma_A=\frac{3,89\cdot 10^3}{91,125\cdot 10^{-8}}\cdot (-4,5\sqrt{2}\cdot 10^{-2})-\frac{3,89\cdot 10^3}{273,375\cdot 10^{-8}}\cdot (1,5\sqrt{2}\cdot 10^{-2})=-181,11\ MPa\\
&\sigma_B=\frac{3,89\cdot 10^3}{91,125\cdot 10^{-8}}\cdot 0-\frac{3,89\cdot 10^3}{273,375\cdot 10^{-8}}\cdot (-3\sqrt{2}\cdot 10^{-2})=181,11\ MPa\\
\end{align*}\)

[/pms-restrict]

Możliwość komentowania jest wyłączona.