Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 4

Przykład 4

Treść

Belka wspornikowa o przekroju poprzecznym dwuteownika IPN200 obciążona jest siłą skupioną nachyloną pod kątem α = 30° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć naprężenia normalne w punkcie A przekroju utwierdzenia.

ukosne004_00

[betteroffer]Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi[/betteroffer][betterpay amount=”49″ button=”images/buynow_1.png” description=”Dostęp do treści” validity=”31″ validity_unit=”d” ids=”0″]

RozwiązanieTym razem podejdziemy do tego zadania w sposób trochę inny niż w poprzednich przykładach. Wektor momentu jest na kierunku prostopadłym do płaszczyzny obciążenia (rysunek poniżej).
Wartość momentu w utwierdzeniu od siły skupionej P=2kN wynosi \(M=2\cdot 5=10\ kNm\).
Moment ten rozkładamy na kierunki główne centralne
ukosne004_01

\(
\begin{align*}
&M_y=M\cdot cos30=5\sqrt{3}\ kNm\\
&M_z=M\cdot sin30=5\ kNm\\
&\sigma=\frac{M_y}{I_y}z+\frac{M_z}{I_z}y\\
&\hbox{Momenty bezwładności dwuteownika IPN200 (z tablic)}\\
&I_y=2140\ cm^4\\
&I_z=117\ cm^4\\
\\
\\
\\
\\
&\sigma_A=\frac{5\sqrt{3}\cdot 10^3}{2140\cdot 10^{-8}}\cdot (-10\cdot 10^{-2})+\frac{5\cdot 10^3}{117\cdot 10^{-8}}\cdot 4,5\cdot 10^{-2}=151,84\ MPa\\
\end{align*}\)

[/pms-restrict]

Możliwość komentowania jest wyłączona.