Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 1 (bezpłatny)

Przykład 1 (bezpłatny)

Treść

Swobodnie podparta belka o przekroju przedstawionym na poniższym rysunku obciążona jest siłą ?=100 ??. Sprawdzić wartości naprężeń w punktach krytycznych przekroju niebezpiecznego. W obliczeniach zastosować hipotezę HMH. Wykonać wykresu momentów zginających i sił poprzecznych oraz rozkładu naprężeń wzdluż wysokości przekroju. Naprężenia dopuszczalne odpowiednio wynoszą: \(?_?=120\ ???, ?_?=80\ ???\).zginanie_poprzeczne001_00

Rozwiązanie


YT odnosnik (1)


Zachęcamy do obejrzenia rozwiązania tego przykładu (jak i pozostałych) na naszym kanale YouTube.
Wyjaśniam w nim krok po kroku jak należy rozwiązać to zadanie.
Obejrzenie tego filmiku pomoże Wam również zrozumieć pozostałe przykłady na naszej stronie.zginanie_poprzeczne001_01

\(
\begin{align*}
&?_1=50\ ?? &?_1=2000\ ??^2\\
&?_2=110\ ?? &?_2=2000\ ??^2\\
&?_?=\frac{?_1\cdot ?_1+?_2\cdot ?_2}{?_1+?_2} &?_?=80\ mm\\
&?_{??}=\frac{20\cdot 100^3}{12}+2000\cdot (50−80)^2+\frac{100\cdot 20^3}{12}+2000\cdot (110−80)^2\\
&?_{??}=5333333\ ??^4=5,33\cdot 10^{−6}\ ?^4\\
\end{align*}\)zginanie_poprzeczne001_02

Naprężenia normalne

\(
\begin{align*}
&?=\frac{?}{?}\cdot ? &?=\frac{−7,5\cdot 10^3}{5,33\cdot 10^−6}\cdot ?=−1,407\cdot 10^9\cdot ?\\
&?_1=112,56\ ???\\
&?_3=0\ ???\\
&?_2=−28,14\ ???\\
&?_4=−56,28\ ???\\
\end{align*}\)


Naprężenia styczne

\(
\begin{align*}
&?=\frac{?⋅?}{?⋅?}\\
&?=\frac{75\cdot 10^3}{5,33\cdot 10^{−6}}\cdot \frac{S}{b}=1,407\cdot 10^{10}\cdot \frac{S}{b}\\
\\
\\
\\
&\hbox{ Statyczne momenty bezwładności}\\
&?_1=?_4=0\\
&?_3=100⋅20⋅30+20⋅20⋅10=64000\ ??^3=64⋅10^{−6}\ ?^3\\
&?_2=100⋅20⋅30=60000\ ??^3=60⋅10^{−6}\ ?^3\\
\\
&?_3=1,407⋅10^9⋅\frac{64⋅10^{−6}}{0,02}=45,03\ ???\\
&?_2′′=1,407⋅10^{10}⋅\frac{60⋅10^{−6}}{0,02}=42,21\ ???\\
&?_2′=8,44\ ???\\
\end{align*}\)

S2S3

Wartości naprężeń w punktach krytycznych przekroju niebezpiecznego.

\(
\begin{align*}
&?_{???}^{???}=\sqrt{?^2+3⋅?^2}\\
&?_{???}^{???}(2)=\sqrt{28,14^2+3⋅42,21^2}=78,34\ ???\\
&?_{???}^{???}(3)=\sqrt{0^2+3⋅45,03^2}=78\ ???\\
&?_{???}^{???}(1)=\sqrt{112,56^2+3⋅0^2}=112,56\ ???\\
\end{align*}\)zginanie_poprzeczne001_03


Źródło:
Stanisław Wolny, Adam Siemieniec, Wytrzymałość materialów część 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 2002, Przykład 9.38 s. 382

Możliwość komentowania jest wyłączona.