Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Metoda Mohra (grafoanalityczna)

Metoda Mohra (grafoanalityczna)

Wprowadzenie

Tok postępowania

• wyznaczyć wykres momentów zginających w belce rzeczywistej (przyjmując spody na dole belki),

• wyznaczyć belkę fikcyjną/wtórną (zgodnie z tabelą poniżej),

• obciążyć belkę fikcyjną/wtórną wykresem momentów zginających z belki rzeczywistej podzielonemu przez jej sztywność na zginanie EI.

”Read

Przykłady z rozwiązaniami