Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 2 (bezpłatny)

Przykład 2 (bezpłatny)

Treść

Oblicz siłę krytyczną i sprawdź czy pręt ulegnie wyboczeniu.

\(E=200 GPa, R_{h}=150 MPa, R_{e}=200 MPa\)

Rozwiązanie

\(
\begin{align}
&A=200\ cm^2\\
&I_{y}=\frac{bh^3}{12}=6666,67\ cm^4\\
&I_{z}=\frac{b^3h}{12}=1666,67\ cm^4\\
&I_{min}=I_{z}\\
&i_{min}=\sqrt{\frac{I_{z}}{A}}=2,8867\ cm\\
&\lambda_{gr}=\pi \sqrt{\frac{E}{R_{h}}}=114,715\ [-]\\
&\lambda=\frac{lw}{i_{min}}=\frac{\alpha l}{i_{min}}=69,28\ [-]\\
&\lambda<\lambda_{gr}\\ &P_{TI}=A(R_{e}-\frac{R_{e}-R_{h}}{\lambda_{gr}}\lambda)\\ &P_{TI}=2000\cdot 10^{-4}(200-\frac{200-150}{114,715}69,28)\cdot 10^6=3,396\ MN\\ &P_{kr}>P\\
\end{align}\)

Pręt nie ulegnie wyboczeniu!

Możliwość komentowania jest wyłączona.