Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Statycznie wyznaczalne

Statycznie wyznaczalne

Dwustopniowy wałek o wymiarach ?=6 ?? został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentami 20 oraz 30 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 ??a. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: M(x), ?(?), ?(?).

Przykład 1 (bezpłatny)

Obliczyć największą wartość momentu M, jakim można obciążyć wał przedstawiony na poniższym rysunku oraz całkowity kąt skręcenia wału. Dane d,l,G,??

Przykład 2 (bezpłatny)

Dwustopniowy wałek o wymiarach 2/3D oraz D=10?? został przymocowany trwale prawym końcem i obciążony momentami 20 oraz 60 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 ??a. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, jednostkowego kąta skręcenia oraz kąta skręcenia. Oblicz naprężenia w przekroju alfa.

Przykład 3

Dwustopniowy wałek został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentami 30 oraz 70 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 ??a. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: M(x), ?(?), ?(?). Dany jest dopuszczalny jednostkowy kąt skręcenia. Zwymiaruj średnicę pręta D.

Przykład 4

Dwustopniowy wałek został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentami 30 oraz 70 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 ??a. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: M(x), ?(?), ?(?). Dany jest dopuszczalny kąt skręcenia oraz wytrzymałość na skręcanie. Zwymiaruj średnicę pręta D.

Przykład 5

Obliczyć całkowity kąt skręcenia wałka AD przedstawionego na rysunku. Dane: G=80 GPa d1=0,08 m d2=0,04 m d3=0,06 m

Przykład 6

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć kąt skręcenia w połowie długości pręta. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 7

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 8

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 9

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 10

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 11

Dobrać wartość momentu M tak, aby całkowity kąt skręcenia pręta był równy zero. Dane: M, a.

Przykład 12