Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 14

Przykład 14

Treść

Wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych.

Belki przegubowe 014_00

Rozwiązanie

Wyznaczanie reakcji podporowych

Dzielimy belkę na trzy belki proste zastępujące przegub siłami fikcyjnymi.

Belki przegubowe 014_01

I

\(
\begin{align*}
&\sum{M_C}=0 & 10+10\cdot 2\cdot 1-2V_{D}=0 && V_{D}=15\ kN\\
&\sum{M_D}=0 & V_{C}\cdot 2-20\cdot 2 -10\cdot 2\cdot 1+10=0 && V_{C}=25\ kN\\
&\sum{y}=0 & V_{C}+V_{D}-10\cdot 2-80=0 && L=P\\
\\
\end{align*}
\)

II

\(
\begin{align*}
&\sum{M_B}=0 & V_{A}\cdot 2-10\cdot 2\cdot 1+20+3V_{C}=0 && V_{A}=-37,5\ kN\\
&\sum{M_A}=0 & -2V_{B}+20+10\cdot 2\cdot 1+5V_{C}=0 && V_{B}=82,5\ kN\\
&\sum{y}=0 & V_{A}+V_{B}-V_{C}-10\cdot 2=0 && L=P\\
\end{align*}
\)

III

\(
\begin{align*}
&\sum{y}=0 & -V_{D}-10\cdot 2-Nsin45=0\\
&\sum{M_E}=0 & -V_{D}\cdot 2-10\cdot 2\cdot 1-M_{F}=0\\
\end{align*}
\)

 

Wykres

 
Belki przegubowe 014_02
[/pms-restrict]

Możliwość komentowania jest wyłączona.