Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 13

Przykład 13

Treść

Wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych.

Belki przegubowe 013_00

Rozwiązanie

 

Wyznaczanie reakcji podporowych

Dzielimy belkę na cztery belki proste zastępujące przegub siłami fikcyjnymi.

Belki przegubowe 013_01

I

\(
\begin{align*}
&\sum{M_C}=0 & 2\cdot 2+2\cdot 5\cdot 2,5-5V_{E}=0 && V_{E}=5,8\ kN\\
&\sum{M_E}=0 & V_{C}\cdot 5-2 \cdot 3-2\cdot 5 \cdot 2,5=0 && V_{C}=6,2\ kN\\
&\sum{y=0} & V_{C}+V_{E}-2-5\cdot 2=0 && L=P\\
\end{align*}
\)

II

\(
\begin{align*}
&\sum{y}=0 & V_{B}-V_{C}-2\cdot 3+4=0 && V_{B}=8,2\ kN\\
&\sum{M_B}=0 & M_{A}-2\cdot 3\cdot 1,5+2+V_{C}+4\cdot 3=0 && M_{A}=-17,4\ kN\\
\end{align*}
\)

III

\(
\begin{align*}
&\sum{M_F}=0 & 4+6\cdot 2-V_{G}\cdot 2-V_{E}\cdot 2=0 && V_{G}=2,2\ kN \\
&\sum{M_G}=0 & 4+V_{F}\cdot 2-4\cdot V_{E}=0 && V_{F}=9,6\ kN\\
&\sum{y}=0 & -V_{E}+V_{F}+V_{G}-6=0 && L=P\\
\end{align*}
\)

IV

\(
\begin{align*}
&\sum{M_M}=0 & -V_{G}\cdot 2-V_{I}\cdot 1=0 && V_{I}=-4,4\ kN\\
&\sum{M_I}=0 & V_{H}\cdot1-V_{G}\cdot 3=0 && V_{H}=6,6\ kN\\
&\sum{y}=0 & -V_{G}+V_{H}+V_{I}=0 && L=P
\end{align*}
\)

\(
\begin{align*}
&\frac{0,2}{x}=\frac{5,8}{3-x}
&x=0,1
\end{align*}
\)

 

WykresBelki przegubowe 013_02
[/pms-restrict]

Możliwość komentowania jest wyłączona.