Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Statycznie wyznaczalne

Statycznie wyznaczalne

PRZYKŁAD 1) Znaleźć średnicę pręta stalowego o długości 1 m, jeżeli jest on rozciągany siłą P=65 kN, a jego wydłużenie wynosi 1,2 mm. PRZYKŁAD 2) Obliczyć minimalną średnicę pręta zbrojeniowego ze stali o wytrzymałości obliczeniowej R=205 MPa, rozciąganego siłą N=10 kN. PRZYKŁAD 3) Przy jakiej wartości siły ściskające P powstało względne skrócenie wynosi -0,0007 pręta stalowego o polu przekroju poprzecznego F=10 cm2. PRZYKŁAD 4) Pręt stalowy o średnicy d=32 mm i długości l=35 cm poddano rozciąganiu siłą P=135 kN. Pomiary odkształceń wykazały zmniejszenie średnicy o 0,0062 mm i wydłużenie 0,04 mm na pomiarowym odcinku o długości L=5 cm. Wyznaczyć dla materiału pręta moduł sprężystości E i liczbę Poissona.

Przykłady 1-4 (bezpłatne)

Obliczyć naprężenia w płaskowniku 90x8 mm, osłabionego otworami na nity o średnicy d=16 mm, rozciąganym siłą N=84 kN.

Przykład 5 (bezpłatny)

Dwustopniowy pręt został trwale utwierdzony końcem A i obciążony siłami P oraz 2P jak na rysunku. Obliczyć średnicę obu prętów, znając naprężenia dopuszczalne na ściskanie i rozciąganie.Narysować wykresy sił wewnętrznych, naprężeń normalnych oraz wydłużeń i przemieszczeń pręta.

Przykład 6 (bezpłatny)

Dwustopniowy pręt został trwale utwierdzony końcem D i obciążony siłami P oraz 2P jak na rysunku. Obliczyć jaka musi być wartość siły F, aby całkowite wydłużenie pręta było zero.

Przykład 7 (bezpłatny)

Oblicz średnicę wewnętrzną otworu, który można wywiercić osiowo na głębokości 3 metrów

Przykład 8 (bezpłatny)

Oblicz na jakiej odległości x należy przyłożyć siłę skupioną P, aby wydłużenia prętów spowodowały równoległe przemieszczenia belki AB w dół. Wszystkie pręty mają jednakowy przekrój kołowy.

Przykład 9 (bezpłatny)

Na wsporniku ABC składającym się z miedzianej podpory AB oraz stalowego cięgna AC zawieszono ciężar G=50kN. Określić średnicę D cięgna oraz wymiar a przekroju kwadratowego miedzianej podpory AB, przyjmując dane naprężenia dopuszczalne dla miedzi i stali. Określić przemieszczenie poziome i pionowe punktu A.

Przykład 10 (bezpłatny)

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 11 (bezpłatny)

Oblicz średnicę pręta d oraz przemieszczenie pionowe punktu C. kr=120 MPa, E=210 GPa

Przykład 12

Oblicz średnicę pręta d oraz przemieszczenie pionowe punktu C

Przykład 13

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 14

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 15

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 16

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 17

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 18

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 19

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 20

Oblicz średnicę pręta d

Przykład 21

Oblicz średnicę pręta d

Przykład 22

Oblicz wymiar pręta a

Przykład 23

Oblicz średnicę pręta d

Przykład 24

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta

Przykład 25