Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Zadanie 4

Zadanie 4

Obliczyć rozkład naprężeń w gruncie pod podstawą ściany zbiornika wodnego zakładając, że grunt nie przenosi naprężeń rozciągających.
Dane:\(\gamma_w=10 \frac{kN}{m^3}\), \(\gamma_b=20 \frac{kN}{m^3}\)


Możliwość komentowania jest wyłączona.