Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Zadanie 3

Zadanie 3

Korzystając z równania różniczkowego linii ugięcia w układzie prętowym jak na rysunku obok wyznaczyć siłę krytyczną dla pręta pionowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.