Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Zadanie 1

Zadanie 1

Wyznaczyć maksymalną wartość siły P przy której w żadnym przekroju belki przedstawionej na rysunku nie zostaną przekroczone wytrzymałości obliczeniowe na rozciąganie \(R_r=200MPa\) i na ściskanie \(R_c=150MPa\). Na rysunku przekroju podano położenie środka ciężkości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.