Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

dr Lutomirski

dr Lutomirski

Zadanie 1

Wyznaczyć maksymalną wartość siły P przy której w żadnym przekroju belki przedstawionej na rysunku nie zostaną przekroczone wytrzymałości obliczeniowe na rozciąganie \(R_r=200MPa\) i na ściskanie \(R_c=150MPa\). Na rysunku przekroju podano położenie środka ciężkości.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 2

Sporządzić wykresy sił przekrojowych w pręcie ukośnie zginanym. W przekroju B narysować wektor momentu zginającego, oś obojętną oraz wykresy naprężeń normalnych i stycznych.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Korzystając z równania różniczkowego linii ugięcia w układzie prętowym jak na rysunku obok wyznaczyć siłę krytyczną dla pręta pionowego.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 4

Obliczyć rozkład naprężeń w gruncie pod podstawą ściany zbiornika wodnego zakładając, że grunt nie przenosi naprężeń rozciągających.
Dane:\(\gamma_w=10 \frac{kN}{m^3}\), \(\gamma_b=20 \frac{kN}{m^3}\)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Wyznaczyć i narysować rdzeń przekroju. Zakładając, że podany przekrój to przekrój słupa obciążony siłą P przyłożoną w punkcie K, wyznaczyć równanie osi obojętnej. Wyznaczony rdzeń oraz oś obojętną narysować na jednym rysunku.

Zobacz rozwiązanie

Możliwość komentowania jest wyłączona.