Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

2017 01 01

2017 01 01

Zadanie 1

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu A belki jeżeli siła $P=24kN$, $l=0.75m$, sztywność $EJ=3000kNm^2$. Zastosuj metodę Mohra.

Rozwiązanie

Możliwość komentowania jest wyłączona.