Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Kolokwia dr Nalepka

Kolokwia dr Nalepka

2017
2017 01 3/3
2017 02 0/3
2017 03 0/3

2017

Temat 1

Zadanie 1

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu A belki jeżeli siła \(P=24kN\), \(l=0.75m\), sztywność \(EJ=3000kNm^2\). Zastosuj metodę Mohra.


Rozwiązanie

Zadanie 2

Wspornik (\(l_1=50cm\), \(l_2=20cm\)) o przekroju prostokątnym (\(b=10cm\), \(h=12cm\)) przedstawiony na rysunku został obciążony dwoma siłami \(P_1=P\), \(P_2=2P\). Określ położenie osi obojętnej w przekroju utwierdzenia, a następnie wyznacz maksymalną wartość obciążenia, jeżeli dopuszczalne naprężenie \(k_g=120MPa\).


Rozwiązanie

Zadanie 3

Na wale napędzanym przez silnik elektryczny o mocy \(N=30kW\) i prędkości obrotowej \(n=200 obr./min\) osadzone jest koło pasowe o ciężarze \(Q=400N\) i średnicy \(D=0,6m\). Odległość pomiędzy łożyskami wału \(l=0,8m\), a pasy nachylone są do poziomu pod kątem \(\alpha=60\deg\). Zaprojektować średnicę wału jeżeli poddany jest on obustronnemu zginaniu i obustronnemu skręcaniu, a naprężenie dopuszczalne \(k_g=120 MPa\).


Rozwiązanie

2015

Temat 1 A

Zadanie 1

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu A belki jeżeli sztywność $EJ=1000kNm^2$.


Rozwiązanie

Zadanie 2

Belka o przekroju kątownika równoramiennego została obciążona jak na rysunku. Sporządź wykres momentów My i siły poprzecznej Fz. Zapisz formuły tych funkcji w przedziale AB. Dla przekroju, w którym moment gnący osiąga największą bezwzględną wartość określ położenie osi obojętnej oraz oblicz wartość największych bezwzględnych naprężeń normalnych.


Rozwiązanie

Zadanie 3

W przekroju zamocowania belki na rysunku narysuj rozkład naprężeń $\tau_{xz}$, a następnie wyznacz ich największą wartość.


Rozwiązanie

Zadanie 4

Wyznacz rdzeń dla przekroju z zadania 3

Rozwiązanie

Temat 1 B

Zadanie 1

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu A belki jeżeli sztywność $EJ=1000kNm^2$.

Zadanie 2

Belka o przekroju kątownika równoramiennego została obciążona jak na rysunku. Sporządź wykres momentów My i siły poprzecznej Fz. Zapisz formuły tych funkcji w przedziale AB. Dla przekroju, w którym moment gnący osiąga największą bezwzględną wartość określ położenie osi obojętnej oraz oblicz wartość największych bezwzględnych naprężeń normalnych.

Zadanie 3

W przekroju zamocowania belki na rysunku narysuj rozkład naprężeń $\tau_{xz}$, a następnie wyznacz ich największą wartość.

Zadanie 4

Wyznacz rdzeń dla przekroju z zadania 3

2014

Temat 3

Zadanie 2

Wyznacz naprężenia zredukowane zgodnie z hipotezą Hubera-Misesa-Hencky’ego w punkcie A przekroju utwierdzenia pręta obciążonego jak na rysunku.

Rozwiązanie

Temat 9

Zadanie 2

Rozwiązanie

2013

Temat 2

Zadanie 1

Belka o przekroju kątownika równoramiennego została obciążona jak na rysunku. Sporządź wykres momentów My i siły poprzecznej Fz. Zapisz formuły tych funkcji w przedziale AB. Dla przekroju w którym moment gnący osiąga największą bezwzględną wartość określ położenie osi obojętnej oraz oblicz wartość największych bezwzględnych naprężeń normalnych.

Zadanie 2

Wał o średnicy 32mm został obciążony jak na rysunku. Wyznacz naprężenia zredukowane w punkcie 1 wskazanego przekroju zgodnie z hipotezą Hubera-Misesa-Hencky’ego.

Zadanie 3

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu C ramy jeżeli sztywność EJ=2304kNm2

Temat 2

Zadanie 1

Belka o przekroju kątownika równoramiennego została obciążona jak na rysunku. Sporządź wykres momentów My i siły poprzecznej Fz. Zapisz formuły tych funkcji w przedziale AB. Dla przekroju w którym moment gnący osiąga największą bezwzględną wartość określ położenie osi obojętnej oraz oblicz wartość największych bezwzględnych naprężeń normalnych.

Zadanie 2

Wał o średnicy 40mm został obciążony jak na rysunku. Wyznacz naprężenia zredukowane w punkcie 1 wskazanego przekroju zgodnie z hipotezą Hubera-Misesa-Hencky’ego.

Zadanie 3

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu C ramy jeżeli sztywność EJ=2304kNm2

Rozwiązanie

Temat 3

Zadanie 1

Belka o przekroju kątownika równoramiennego została obciążona jak na rysunku. Sporządź wykres momentów My i siły poprzecznej Fz. Zapisz formuły tych funkcji w przedziale AB. Dla przekroju w którym moment gnący osiąga największą bezwzględną wartość określ położenie osi obojętnej oraz oblicz wartość największych bezwzględnych naprężeń normalnych.

Zadanie 2

Wał o średnicy 24mm został obciążony jak na rysunku. Wyznacz naprężenia zredukowane w punkcie 1 wskazanego przekroju zgodnie z hipotezą Hubera-Misesa-Hencky’ego.

Zadanie 3

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu C ramy jeżeli sztywność EJ=2304kNm2

Temat 4

Zadanie 1

Belka o przekroju kątownika równoramiennego została obciążona jak na rysunku. Sporządź wykres momentów My i siły poprzecznej Fz. Zapisz formuły tych funkcji w przedziale AB. Dla przekroju w którym moment gnący osiąga największą bezwzględną wartość określ położenie osi obojętnej oraz oblicz wartość największych bezwzględnych naprężeń normalnych.

Zadanie 2

Wał o średnicy 36mm został obciążony jak na rysunku. Wyznacz naprężenia zredukowane w punkcie 1 wskazanego przekroju zgodnie z hipotezą Hubera-Misesa-Hencky’ego.

Zadanie 3

Wyznacz przemieszczenie pionowe punktu C ramy jeżeli sztywność EJ=2304kNm2

Temat 5

Zadanie 1

W układzie przedstawionym na rysunku wyznacz siły w prętach kratowych wykonanych ze stali mających identyczne przekroje. Sprawdź czy spełniony jest warunek nośności jeżeli obliczeniowa wytrzymałość (z uwagi na rozciąganie i ściskanie) f=200MPa. Belka AB jest sztywno i nieważka.

Zadanie 2

Dla belki przedstawionej na rysunku wyznacz naprężenie zredukowane w punkcie A wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego. α(5)=0.292, β(5)=0.291.

Zadanie 3

Wyznacz dopuszczalne wartości siły przyłożonej do pręta na rysunku. Przyjmij Rh=190Mpa, fd=215MPa, E=2015GPa.

Zadanie 4

Wyznacz ugięcie w środku rozpiętości belki jak na rysunku. E=2015Gpa. Przekrój belki jak w zadaniu 1.

Możliwość komentowania jest wyłączona.