Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Zbieżny układ sił

Zbieżny układ sił

Krótki wstęp teoretyczny

Przy rozwiązywaniu płaskiego układu sił zbieżnych możemy wyróżnić 3 metody:
1. metoda analityczna

2. metoda grafo-analityczna (graficzno-analityczna)

3. metoda graficzna

Bibliografia

1. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, część I Statyka