Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 5

Przykład 5

Treść


Równowaga przestrzennego dowolnego 005_00

Rozwiązanie


Równowaga przestrzennego dowolnego 005_01

Równania równowagi

\(
\begin{align*}\\
&x: & R_{Ax}+R_{Bx}=0\\
&y: & R_{Ay}+R_{By}+F=0\\
&z: & R_{Az}+R_{Bz}-2P+S=0\\
\\
\\
&M_x: &R_{Bz}\cdot 4l+S\cdot 3l-P\cdot 2l=0\\
&M_y: & P\cdot 2l+P\cdot 4l-S\cdot 4l-R_{Bz}\cdot 4l=0\\
&M_z: &F\cdot 2l+R_{By}\cdot 4l-R_{Bx}\cdot 4l=0\\
\end{align*}\)

Rozbicie na podukłady (wydzielenie z układu pręta CB)


Równowaga przestrzennego dowolnego 005_02

\(
\begin{align*}\\
&M_{z’}: \hspace{2cm} R_{Bx}\cdot 4l=0 && \to R_{bx}=0\\
&\hbox{Rozwiązanie}\\
&R_{Ax}=0, \ R_{Ay}=-\frac{F}{2}, \ R_{Az}=\frac{P}{2}\\
&R_{By}=0, \ R_{By}=-\frac{F}{2}, \ R_{Bz}=-\frac{5}{2}P\\
&S=4P\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.