Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 4

Przykład 4

Treść


Równowaga przestrzennego dowolnego 004_00

Rozwiązanie


Równowaga przestrzennego dowolnego 004_01

Równania równowagi

\(
\begin{align*}\\
&x: & R_{Bx}-S\cdot cos\beta=0\\
&y: & R_{Ay}+R_{By}-F=0\\
&z: & R_{Az}+R_{Bz}-P+S\cdot sin\beta=0\\
\\
\\
&M_x: & -P\frac{b}{2}\cdot cos\alpha+S\cdot sin\beta\cdot bcos\alpha-Fbsin\alpha=0\\
&M_y: & -R_{Bz}\cdot a+P\cdot \frac{a}{2}+S\cdot cos\beta \cdot bsin\alpha-S\cdot sin\beta\cdot a=0\\
&M_z: & R_{By}\cdot a-F\cdot a+S\cdot cos\beta \cdot b\cdot cos\alpha=0\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.