Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 2

Przykład 2

TreśćRównowaga przestrzennego dowolnego 002_00

RozwiązanieRównowaga przestrzennego dowolnego 002_01

\(
\begin{align*}\\
&x:& R_{Ax}+R_{Bx}-S\cdot sin\beta=0\\
&y:& R_{Ay}+F+S\cdot cos\beta=0\\
&z:& R_{Az}+R_{Bz}-P=0\\
\\
&M_x:& R_{Bz}\cdot 2a-P\cdot a-F\cdot 2b cos\alpha-S\cdot cos\beta\cdot 2b cos\alpha=0\\
&M_y:& Pbsin\alpha-S\cdot sin\beta\cdot 2bcos\alpha=0\\
&M_z:&R_{Bx}\cdot 2a+F\cdot 2bsin\alpha+S\cdot cos\beta\cdot 2bsin\alpha=0\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.