Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 8

Przykład 8

Treśćuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia008_00

Rozwiązanieuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia008_01

uklad_plaski_dowolny_bez_tarcia008_02

\(
\begin{align*}
&W_{gx}=0 &R_A+R_{BX}=0\\
&W_{gy}=0 & R_{BY}-2P=0\\
&\sum{M_B}=0 & R_A2l\cdot sin\alpha-2Pl\cdot cos\alpha=0\\
\\
\\
&W_{gy}=0 & -R_{BX}+R_{CX}+P=0\\
&W_{gy}=0 & -R_{BY}+R_{CY}=0\\
&\sum{M_C}=0 & M_u+Pl-R_{BX}2l=0\\
\end{align*}\)


Możliwość komentowania jest wyłączona.