Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 5

Przykład 5

Treśćuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia005_00


Rozwiązanie

uklad_plaski_dowolny_bez_tarcia005_00

uklad_plaski_dowolny_bez_tarcia005_01

\(
\begin{align*}
&cos\alpha=\frac{DB}{AB}\to DB=l\frac{cos\alpha}{sin\alpha}=l\cdot ctg\alpha\\
&sin\alpha=\frac{l}{AB} & AB=\frac{l}{sin\alpha}\\
&sin\alpha=\frac{P_{1X}}{P1}\\
&cos\alpha=\frac{P_{1Y}}{P_1}\\
\end{align*}\)


uklad_plaski_dowolny_bez_tarcia005_02

\(
\begin{align*}
&X: R_{AX}+P_1sin\alpha+R_{BX}=0\\
&Y: R_{AY}+P_1cos\alpha-R_{BY}=0\\
&M_B: M_u+R_{AY}\cdot l\cdot ctg\alpha+R_{AX}l+P_1\frac{l}{2sin\alpha}=0\\
\\
\\
&sin\beta=\frac{P_{2Y}}{P_2}\\
&cos\beta=\frac{P_{2X}}{P_2}\\
\\
\\
&X: -R_{BX}-P_2cos\beta=0\\
&Y: R_{BY}+R_{CY}+\frac{2}{3}ql+P_2sin\beta=0\\
&M_B: M-R_{CY}l-\frac{3}{2}ql\cdot l-P_23l\cdot sin\beta=0\\
\end{align*}\)


Możliwość komentowania jest wyłączona.