Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 20

Przykład 20

TreśćStatyka 010_00

Jednorodny pręt AB o długości 1 m i ciężarze 20 N zawieszony jest poziomo na dwóch równoległych linkach AC i BD. Na pręcie w punkcie E, odległym od punktu A o 0,25 m zawieszono ciężar P=120 N. Obliczyć siły w linkach \(T_{AC}\), \(T_{BD}.\)

RozwiązanieStatyka 010_01

\(
\begin{align*}\\
&\sum{M_A}=0\\
&120\cdot 0,25-T_{BD}\cdot 1=0\\
&T_{BD}=30\ kN\\
\\
\\
&\sum{y}=0\\
&T_{AC}-120+T_{BD}=0\\
&T_{AC}=90\ kN\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.