Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 19

Przykład 19

TreśćStatyka 009_00

Dźwig składa się z belki AB, której dolny koniec połączony jest przegubem A ze ścianą, a górny podtrzymywany poziomą liną BC. Wyznaczyć napięcie T liny BC i rzut pionowy \(N_A\) nacisku na podporę A, jeżeli ciężar P wynosi P=2 kN, ciężar belki Q=1 kN jest zaczepiony w połowie długości AB, a kąt \(\alpha=45^o.\)

RozwiązanieStatyka 009_01

\(
\begin{align*}\\
&\sum{M_A}=0\\
&-1\cdot \frac{1}{2}l-2\cdot l+S\cdot l=0\\
&\frac{1}{2}-2+S=0\\
&S=2,5\ kN\\
\\
\\
&\sum{y}=0\\
&R_{Ay}-1-2=0\\
&R_{Ay}=3\ kN\ \ \ \ \ \hbox{rzut pionowy nacisku na podporę}\\
\\
\\
&\sum{x}=0\\
&R_{Ax}-S=0\\
&R_{Ax}=2,5\ kN\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.