Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 17

Przykład 17

TreśćStatyka 007_00

Jednorodna belka o masie 60 kg i długości 4 m, opierająca się jednym końcem na gładkiej podłodze, a w pośrednim punkcie B – na słupie o wysokości 3 m, tworzy z pionem kąt \(30^o\). Belka utrzymywana jest w takim położeniu przez sznur AC przeciągnięty wzdłuż podłogi. Wyznaczyć siłę T w sznurze oraz reakcje w punktach B i C. Tarcie pominąć.

RozwiązanieStatyka 007_01

\(
\begin{align*}\\
&\frac{3}{y}=cos30\\
&y=2\sqrt3\\
&\frac{x}{3}=tg30\\
&x=\sqrt3\\
\\
\\
&\sum{M_C}=0\\
&-R_B\cdot 2\sqrt3+600\cdot \sqrt3=0\ \ \ |\cdot \sqrt3\\
&600=2R_B\\
&R_B=300\ N\\
\\
\\
&\sum{x}=0\\
&R_B\cdot cos30-T=0\\
&T=300\cdot \frac{\sqrt3}{2}=260\ N\\
\\
\\
&\sum{y}=0\\
&R_B\cdot sin30-600+R_C=0\\
&R_C=600-300\cdot \frac{1}{2}=450\ N\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.