Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 16

Przykład 16

TreśćStatyka 006_00

Wał transmisyjny AB ma trzy koła pasowe o ciężarach P1=3 kN, P2=5 kN, P3=2 kN. Wymiary pokazano na rysunku. W jakiej odległości x od łożyska B należy zamocować koło o ciężarze P2, aby reakcje obydwu łożysk były sobie równe? Pomijamy ciężar wału.

RozwiązanieStatyka 006_01

\(
\begin{align*}\\
&\sum{M_B}=0\\
&-v\cdot 3+3\cdot 2,05+5\cdot x+2\cdot 0,95=0\\
&3v=8,05-5x\\
&v=2,68+1,67x\\
\\
\\
&\sum{y}\\
&v-3-5-2+v=0\\
&2v=10\\
&v=5\\
\\
&5=2,68+1,67x\\
&2,32=1,67x\\
&x=1,39m=139\ cm\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.