Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 15

Przykład 15

TreśćRównowaga płaskiego dowolnego 15_00

RozwiązanieRównowaga płaskiego dowolnego 015_00

\(
\begin{align*}\\
&\hbox{I}\\
&W_{gx} & 0=0\\
&W_{gy} & S_1-P=0 && S_1=P\\
\\
&\hbox{II}\\
&W_{yx} & R_{Ax}-N_1=0\\
&W_{gy} & R_{Ay}-S_1-T_1=0\\
&M_{gA} & S_1r_1-T_1r_2=0\\
\\
&\hbox{III}\\
&W_{gx} & N_1+R_{Bx}-N_2sin\alpha-T_2cos\alpha=0\\
&W_{gy} & T_1+R_{By}+N_2cos\alpha-T_2sin\alpha=0\\
&M_{gB} & T_1r_3-T_2r_3=0\\
\\
&\hbox{IV}\\
&W_{gx} & -F+R_{cx}+N_2sin\alpha+T_2cos\alpha=0\\
&W_{gy} & R_{cy}+N_2cos\alpha-T_2sin\alpha=0\\
&M_{gc} & N_2b-F(a+b)sin\alpha=0\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.