Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 11

Przykład 11

Treśćuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia011_00

Rozwiązanie

uklad_plaski_dowolny_bez_tarcia011_01

uklad_plaski_dowolny_bez_tarcia011_02

\(
\begin{align*}
&\hbox{I}\\
&W_{gx}=0 & S_Bsin\alpha+R_{AX}+R_{CX}=0\\
&W_{gy}=0 & S_Bcos\alpha-G+R_{CY}=0\\
&\sum{M_C}=0 & R_{AX}4Isin\alpha+S_B3l-G2l\cdot cos\alpha\\
\\
\\
&\hbox{II}\\
&W_{gx}=0 & -R_{CX}+R_{DX}=0\\
&W_{gy}=0 & -R_{CY}+R_{DY}-Q=0\\
&\sum{M_D}=0 & -R_{CY}2l-Ql-M=0\\
\end{align*}\)


Możliwość komentowania jest wyłączona.