Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 1

Przykład 1

Treśćuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia001_00

\(
\begin{align*}
AB=2a\\
BC=CD=a\\
CE=b\\
\end{align*}\)


Rozwiązanie


uklad_plaski_dowolny_bez_tarcia001_001

\(
\begin{align*}
&\hbox{I}\\
&X:R_{AX}+R_{BX}=0\\
&Y:R_{BY}-G=0\\
&M_B=R_{AX}2asin\alpha-Gacos\alpha=0\\
\end{align*}\)

\(
\begin{align*}
&sin\alpha=\frac{c}{2a}\\
&c=2asin\alpha\\
\end{align*}\)

\(
\begin{align*}
&cos\alpha=\frac{d}{a}\\
&d=acos\alpha\\
\end{align*}\)

\(
\begin{align*}
\hbox{II}\\
&X:-R_{BX}+R_{EX}-P_2cos\beta=0\\
&Y:-R_{BY}-P_1-P_2sin\beta+R_{EY}=0\\
&M_B:M+M_U-R_{EY}a-R_{EX}B+P_2sin\beta 2a=0\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.