Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 14

Przykład 14

TreśćRównowaga płaskiego dowolnego 14_00

RozwiązanieRównowaga płaskiego dowolnego 014_00

\(
\begin{align*}\\
&\hbox{I}\\
&W_{gx} & -R_{Ax}+F=0 &M_{gC} & -R_{Ay}lcos\alpha+R_{Ax}lsin\alpha=0\\
&W_{gy} & R_{Ay}-R_C=0\\
\\
&\hbox{II}\\
&W_{gy} & R_y-R_{Ay}+R_{By}=0 & sin\beta=\frac{R_{Bx}}{R_B}\\
&W_{gx} & R_{Ax}+R_x-R_{Bx}=0 & cos\beta=\frac{R_{By}}{R_B}\\
&M_{gA} & -R_{ya}-R_{By}(a+b)=0\\
\\
&\hbox{III}\\
&W_{gx} & R_{Gx}+R_{Bx}=0\\
&W_{gy} & R_{Gy}-R_{By}=0\\
&M_G & M_u+R_{Bc}=0\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.