Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 3

Przykład 3

Treśćuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia003_00

Rozwiązanieuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia003_001

\(
\begin{align*}
&sin30^o=\frac{F_y}{F}\to F_y=Fsin30^o\\
&cos30^o=\frac{F_x}{F}\to F_x=Fcos30^o\\
\\
\\
\\
&\sum{X}=0\\
&-R_{AX}-Fcos30-F_2=0\\
&R_{AX}=-10\frac{\sqrt3}{2}-5=-13,66\ kN\\
&\sum{Y}=0\\
&R_{AY}-Q-Fsin30=0\\
&R_{AY}=20+10sin30=25\ kN\\
&\sum{M_A}=0\\
&R_{MA}+F_y\cdot 1-M+F_2\cdot 1+Q\cdot 4=0\\
&R_{MA}\cdot 20-10sin30-5+20\cdot 4=90\ kNm\\
\end{align*}\)


Możliwość komentowania jest wyłączona.