Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 3

Przykład 3

3TreśćKinematyka prędkości 001_00

\(
\begin{align*}\\
&\hbox{Dane:}\\
&\omega_0\\
&\varepsilon_0\\
&l\\
&\hbox{Szukane:}\\
&\bar V_B\\
&\bar a_B\\
\end{align*}\)

RozwiązanieKinematyka prędkości 001_01


Kinematyka prędkości 001_02

\(
\begin{align*}\\
&V_A=\omega_0\cdot l\\
&a_A=\varepsilon_0 \cdot l\\
&V_A=\omega_{AB}\cdot l\sqrt3\\
&\omega_{AB}=\frac{V_A}{l\sqrt3}=\frac{\omega_0 \cdot l}{l\sqrt3}=\frac{\omega_0}{\sqrt3}\\
\\
\\
&a_A=\varepsilon_{AB}\cdot l\sqrt3\\
&\varepsilon_{AB}=\frac{\varepsilon_0 \cdot l}{l\sqrt3}=\frac{\varepsilon_0}{\sqrt3}\\
\\
\\
&V_B=\omega_{AB}\cdot 2l=\frac{\omega_0}{\sqrt3}\cdot 2l=\frac{2\omega_0 \cdot l}{\sqrt3}\\
&a_B=\varepsilon_{AB}\cdot 2l=\frac{\varepsilon_0}{\sqrt3}\cdot 2l=\frac{2\varepsilon_0\cdot l}{\sqrt3}\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.