Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 1

Przykład 1

TreśćKinematyka ruch płaski 001_00

\(
\begin{align*}\\
&\hbox{Zbadaj prędkość punktów A, B, C.}\\
&\hbox{Dane:}\\
&OA=55\ [cm]\\
&r=10\ cm\\
&\omega_{OA}=1,8\ \frac{1}{s}\\
&R=1,5r=15\ [cm]\\
\end{align*}\)

RozwiązanieKinematyka ruch płaski 001_00

\(
\begin{align*}\\
&V_B=(1,5r+r)\omega_{OA}=20\cdot 1,8=36\ [\frac{cm}{s}]\\
&V_A=(OA)\omega_{OA}=55\cdot 1,8=99\ [\frac{cm}{s}]\\
&V_B=|O_1B|\omega_{O1}\\
&V_C=|O_1C|\omega_{O1}\\
\\
&\frac{V_B}{V_C}=\frac{|O_1B|}{|O_1C|}=\frac{1,5r}{2r}=\frac{1,5}{2}\\
\\
&V_C=\frac{2}{1,5}V_B=48\ [\frac{cm}{s}]\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.