Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 2

Przykład 2

TreśćZasada zachowania pędu 002_00

\(
\begin{align*}\\
&\hbox{Jaką drogę przebędzie armata o masie M, z której wystrzelono pocisk o masie m i prędkości v, jeżeli współczynnik tarcia kół o podłoże wynosi f?}\\
\end{align*}\)


Rozwiązanie

\(
\begin{align*}\\
&P_1=P_2\\
&mv=Mv_1\\
&v_1=\frac{mv}{M}\\
&E_k=\frac{mv_1^2}{2}=W\\
&W=mg\cdot \frac{f\cdot s}{R}\\
&\frac{mv_1^2}{2}=mg\cdot \frac{f\cdot s}{R}\\
&\frac{m^2v^2}{2M}=\frac{mgfs}{R}\\
&\frac{m^2v^2}{2M}\cdot R=mgfs\\
&s=\frac{m^2v^2R}{2Mmgf}\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.