Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 5

Przykład 5

Treść

1)2)
Rozwiązanie

1)

2)


\(
\begin{align*}\\
&1)\\
&\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I\omega^2=mgsin\alpha\cdot S+\frac{N\cdot f}{R}\cdot S\\
&\hbox{Siła tarcia nie wykonuje pracy}\\
\\
\\
&2)\\
&m\cdot \ddot x=mgsin\alpha-T\\
&m\cdot \ddot \varphi=-mgcos\alpha+N\\
&I\cdot \ddot \varphi=T\cdot R-N\cdot f\\
&\ddot \varphi\cdot R=\ddot x\\
\end{align*}\)

Możliwość komentowania jest wyłączona.