Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Dynamika ciała sztywnego

Dynamika ciała sztywnego

Wstęp

Dynamnika bryły w ruchu płaskim wstep_00

\(
\begin{align*}\\
&1)\\
\\
&\hbox{Walec}\ \to\ \hbox{3 stopnie swobody}\\
\\
\\
&m\cdot a=I\cdot \omega\\
&m\cdot \ddot x=\sum{F_x}\\
&m\cdot \ddot y=\sum{F_y}\\
&I\cdot \ddot \varphi=\sum{M}\\
\\
\\
&m\cdot \ddot x=S-T\\
&m\cdot \ddot y=N-Q\\
&I\cdot \ddot \varphi=S\cdot r+T\cdot R\\
&\ddot \varphi \cdot R=\ddot x\\
\\
\end{align*}\)

Dynamnika bryły w ruchu płaskim wstep_01

\(
\begin{align*}\\
\\
&2)\\
&\hbox{Ruch płaski-złożenie ruchu postępowego i obrotowego}\\
&F_{obr}=\frac{N\cdot f}{R}\\
\\
\\
&m\cdot \ddot x=S-T\\
&n\cdot \ddot y=N-Q\\
&I\cdot \ddot y=S\cdot r+T\cdot R-N\cdot f\\
&\ddot \varphi \cdot R=\ddot x\\
\end{align*}\)