Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 1 (bezpłatny)

Przykład 1 (bezpłatny)

Treść

Narysować wykresy sił wewnętrznych M,Q,N.
Zrobić sprawdzenie kinematyczne i statyczne.

Rozwiązanie

Przyjęcie układu podstawowego metody sił. Wyznaczenie stanów jednostkowych


Wyznaczenie stanu P i obliczenie współczynników oraz wyrazów wolnych równania kanonicznego. Rozwiązanie równania kanonicznego metody sił


Wyznaczenie ze wzorów superpozycyjnych ostatecznego wykresu momentu gnącego. Sprawdzenie kinematyczneWyznaczenie wykresu ostatecznego sił tnących przez równowagę elementów ramy oraz sił normalnych przez równowagę węzłów


Odczytanie reakcji z wykresów, sprawdzenie statyczne

Możliwość komentowania jest wyłączona.