Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Ramy – obciążenie termiczne i geometryczne

Ramy – obciążenie termiczne i geometryczne

Dla podanej ramy wyznaczyć wykresy sił wewnętrznych (M, N, T) od występujących oddziaływań: a) Oddziaływania czynnego, b) Wpływu temperatury, c) Osiadania podpór. Dla każdego rodzaju oddziaływania przyjąć inny układ podstawowy. Dokonać kontroli statycznej i zgodności przemieszczeń dla przypadku b i c. Przyjąć konkretny materiał i przekrój poprzeczny.

Przykład 1 (video kurs)

Przykład 2

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2x0,8m. Założyć E=20 GPa, temperaturę montażu tm=10*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.

Przykład 3

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2x0,8m. Założyć E=20 GPa, temperaturę montażu tm=10*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.

Przykład 4

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń spowodowanych przemieszczeniami podpór, termicznych od temperatury równomiernej i nierównomiernej. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,8m. Założyć E=20 GPa, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,00001 1/*C.

Przykład 5

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń 1) mechanicznych 2) spowodowanych przemieszczeniami podpór 3) termicznych. Przyjąć przekrój IPN 200, E=200 GPa, tm=0, alfa=0,00001

Przykład 6

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń 1) mechanicznych 2) spowodowanych przemieszczeniami podpór 3) termicznych. Przyjąć przekrój prostokątny 0,2×0,2m. Założyć E=20 GPa, tm=0*C, współczynnik rozszerzalności termicznej alfa=0,000012 1/*C.

Przykład 7

Wyznaczyć M,Q,N osobno od obciążeń 1) mechanicznych 2) spowodowanych przemieszczeniami podpór 3) termicznych. Przyjąć przekrój IPN 200, E=200 GPa, tm=0, alfa=0,000012

Przykład 8

Przykład 9