Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Metoda sił

Metoda sił

Metoda sił

RKMS

\(
\begin{align}
&SSN=1\\
&\delta_{11}\cdot X_1 + \delta_{1p}=0\\
&SSN=2\\
&\delta_{11}\cdot X_1 + &\delta_{12}\cdot X_2 + + \delta_{1p}=0\\
&\delta_{21}\cdot X_1 + &\delta_{22}\cdot X_2 + + \delta_{2p}=0\\
\end{align}
\)

Przykład zadań z rozwiązaniami