Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 10

Przykład 10

Treść

Spawany dwuteownik jak na rysunku obciążony jest siłą tnącą T=40kN. Znając naprężenia dopuszczalne
dla materiału spoiny kt=80MPa obliczyć:
a) minimalną grubość a1 spoin, jeżeli będą to spoiny ciągłe.
b) podziałkę t spoin jeżeli ich grubość wynosi a=5mm, zaś długość l=50mm

zginanie_poprzeczne010_00

Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści49 zł
Anuluj