Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 5

Przykład 5

Treść

Drążony wałek został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentem 30 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 𝐺𝑃a. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: M(x), 𝜏(𝑥), 𝜑(𝑥).
Dopuszczalny kąt skręcenia \(\varphi_{dop}=0,4^o\), wytrzymałość na skręcanie \(\tau_{dop}=60\ MPa\). Zwymiaruj średnicę pręta D.


statycznie_wyznaczalne005_00

Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści49 zł
Anuluj