Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 4

Przykład 4

Treść

Zwyymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 20 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi ks=70 MPa.
Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia.
Dane: E = 215 GPa, \(\nu =0,3\)

001

Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści49 zł
Anuluj