Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 3

Przykład 3

Treść

Zwyymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 30 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi ks=70 MPa.
Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia.
Dane: G = 80 GPa.

statycznie_niewyznaczalne003_00


Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści49 zł
Anuluj