Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Statycznie niewyznaczalne

Statycznie niewyznaczalne

Pręt o zmiennej średnicy d oraz 2d jest utwierdzony na obu końcach i skręcany momentami 𝑀0 oraz 3 𝑀0, jak podano na poniższym rysunku. Wykonać wykres momentów skręcających, wykres naprężeń maksymalnych 𝜏𝑚𝑎𝑥 oraz obliczyć kąt 𝜑C skręcenia przekroju C. Dane liczbowe 𝑙=1𝑚, 𝑑=5𝑐𝑚, 𝑀0=1000 𝑁𝑚, 𝐺=80 𝐺𝑃𝑎

Przykład 1 (bezpłatny)

Jakie naprężenia powstaną w wałku stopniowym AB obustronnie utwierdzonym i obciążonym w przekroju C momentem M = 3.5 kNm. Dane: G = 60 GPa, dw = 4 cm, dz = 8 cm, d = 7 cm.

Przykład 2

Zwyymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 30 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi ks=70 MPa. Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.

Przykład 3

Zwyymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 20 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi ks=70 MPa. Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia. Dane: E = 215 GPa, współczynnik Poissona=0,3

Przykład 4

Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia. Dane: D = 25 cm, d = 20 cm, G = 80 GPa.

Przykład 5

Zwyymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 40 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi ks=70 MPa. Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.

Przykład 6

Oblicz maksymalny kąt skręcenia pręta danego na rysunku. Dane: D = 10 cm, d = 5 cm, G = 80 GPa.

Przykład 7

Jaki maksymalny moment skręcający M można przyłożyć do wałka o średnicach dz = 8 cm, dw = 4 cm, d = 6 cm, jeżeli dopuszczalne naprężenia wynoszą 120 MPa? G = 50 GPa.

Przykład 8

W obustronnie utwierdzonym pręcie poddanym obciążeniom skręcającym: - wyznaczyć reakcje w utwierdzeniu - określić średnicę pręta z dokładnością do 1 cm tak aby maksymalne naprężenie styczne nie przekraczało wytrzymałości na ścinanie ks=70 MPa oraz aby maksymalna wartość jednostkowego kąta skręcenia nie przekraczała wartości dopuszczalnej 0,3 stopnia na metr - narysować wykres momentów skręcających - narysować wykres jednostkowych kątow obrotu - narysować wykres kątów obrotu względem przekroju A Dane: G = 80 GPa.

Przykład 9