Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 5

Przykład 5

Treść

Trzy stalowe płaskowniki o jednakowej szerokości b=100mm i grubościach g2=2g1=8mm połączono za pomocą kleju epoksydowego. Obliczyć taką konieczną długość spoiwa l, aby połączenie miało wytrzymałość nie mniejszą od wytrzymałości płaskowników. Dla materiału płaskowników przyjąć kr=160MPa natomiast dla kleju kt=6MPa.


scinanie_techniczne005_00

RozwiązanieRozciągana jest powierzchnia płaskownika (przekrój), której pole to szerokość przemnożona przez wysokość płaskownika. Naprężenia normalne (rozciąganie) to siła rozciągająca podzielona przez pole przekroju który jest rozciągany

\(
\begin{align*}
&\sigma=\frac{N}{A}=\frac{P}{bg_2}\le k_r & P\le bg_2k_r\\
&P\le 128\ kN\\ & P=128\ kN\\
\end{align*}\)
Ścinana jest powierzchnia styku płaskowników, która jest zaznaczona na rysunku (zakreskowana), takie powierzchnie są dwie. Naprężenia styczne muszą być mniejsze niż wytrzymałość na ścinanie.

\(
\begin{align*}
&\tau=\frac{N}{A}=\frac{P}{2bl}\le k_t\\
&l\ge \frac{P}{2\cdot k_t}\\
&l\ge \frac{128\cdot 10^3}{2\cdot 6\cdot 10^6}\\
&l\ge 107\ mm\\
\end{align*}\)
Źródło (temat):
Stanisław Wolny, Adam Siemieniec, Wytrzymałość materiałów, AGH Wydawnictwa AGH, Kraków 2002, Przykład 5.9 s. 121