Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 16

Przykład 16

Treść

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta \(\Delta_l\)

statycznie_wyznaczalne005_00

Dane:
\(
\begin{align*}\\
&a=1\hbox{ m}\\
&P=10\hbox{ kN}\\
&q=6\hbox{ kN/m}\\
&M=8\hbox{ kNm}\\
&k_r=80\hbox{ MPa}\\
&k_c=120\hbox{ MPa}\\
&E=2\cdot10^5\hbox{ MPa}\\
\end{align*}
\)

Aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania (a także wielu innych na stronie) wykup abonament miesięczny, który upoważnia do korzystania z pełnej wersji strony edupanda.pl i ze wszystkich zgromadzonych na niej materiałów przez okres 31 dni. Regulamin usługi

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści49 zł
Anuluj