Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 12

Przykład 12

Treśćuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia012_00


Rozwiązanieuklad_plaski_dowolny_bez_tarcia012_01

\(
\begin{align*}
&\sum{M_A}=0\to P\cdot 4a-2P\cdot a-R_{BY}\cdot 2a\\
&W_{gx}=0\to R_{AX}=0\\
&W_{gy}=0\to -P+2P+R_{AY}+R{BY}=0\\
\end{align*}\)