Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Zasada ruchu środka masy

Zasada ruchu środka masy

Przykład 1

Przykład 2 ROZWIĄZAĆ!!!

Przykład 3

Przykład 4 ROZWIĄZAĆ!!!

Człowiek o masie m znajduje się na krawędzi wózka o masie M i długości 2l. Oblicz jaką drogę przebędzie wózek jeśli człowiek przejdzie na drugi jego koniec. Zaniedbać siły tarcia.

Przykład 5

Człowiek o masie m znajduje się na krawędzi wózka o masie M i długości 2l. Oblicz jaką drogę przebędzie wózek jeśli człowiek przejdzie na drugi jego koniec. Zaniedbać siły tarcia.

Przykład 5

Kontenerowiec o ciężarze G=500kN podnosi za pomocą dźwigu kontener o ciężarze Q=10kN. W chwili uchwycenia kontenera ramię dźwigu o długości l=8m tworzyło kąt α=30o z osią pionową. Wyznacz jaką drogę przebędzie okręt podnosząc ciężar do pozycji pionowej. Należy zaniedbać opory wody.

Przykład 6

Silnik elektryczny o ciężarze P1 stoi nieumocowany na gładkim poziomym fundamencie. Na wał silnika nasadzono pod kątem prostym pręt jednorodny o ciężarze P2 i długości 2l, na drugi zaś koniec pręta nasadzono ciało o ciężarze P3. Prędkość kątowa wału jest stała i wynosi ω. Wyznaczyć: Nacisk silnika na fundament, równanie ruchu poziomego silnika, wartość prędkości ω, przy której silnik zacznie się odrywać od fundamentu.

Przykład 7

Na gładkiej bryle w kształcie trapezu o ciężarze G znajdują się dwa ciężarki o ciężarach Q1 i Q2. Oblicz o ile przemieści się cały układ, gdy ciężarki połączone liną przemieszczą się względem trapezowej bryły o l.

Przykład 8