Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 9

Przykład 9

Treść

Oblicz zmianę kąta w punkcie E, względne przybliżenie punktów A-F oraz pionowe przemieszczenie punktu D

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.

Rozwiązanie

 

 

 

 

\(
\begin{align*}                                                                                                                                                                  \begin{array}
\\
\sum{M_E}=0 & V_A\cdot 3-1-5\cdot H_A=0 & H_A=-\frac{1}{5}\hbox{ kN}\\
\sum{M_A}=0 & -V_G\cdot 5+1-1=0 & V_G=0\hbox{ kN}\\
\\
\end{array}                                                                                                                                                                          \end{align*}                                                                                                                                                                                \)                                                                                                                                                                 \(\begin{align*}
\end{align*}\)

 

 

\(
\begin{align*}                                                                                                                                                                  \begin{array}
\\                                                                                                                                                                                                   \sum{M_A}=0 & -V_G\cdot5-3=0 & V_G=-\frac{3}{5}\hbox{ kN}\\
\sum{Y}=0 &V_A+V_G-1=0& V_A=-\frac{8}{5}\hbox{ kN}\\
\sum{M_E}^L=0 & -H_A\cdot 5+3V_A-1\cdot 6=0 &H_A=-\frac{6}{25}\hbox{ kN}\\
\sum{X}=0 & H_A+H_G=0 & H_G=\frac{6}{25}\hbox{ kN}\\
\\
\end{array}                                                                                                                                                                          \end{align*}                                                                                                                                                                                \)                                                                                                                                                                 \(\begin{align*}
\end{align*}\)

 

\(
\begin{align*}                                                                                                                                                                  \begin{array}
\\                                                                                                                                                                                                   \sum{M_A}=0 & -0,7071\cdot5+0,7071\cdot5=V_G & V_G=0\hbox{ kN}\\
\sum{M_E}^P=0 & 0,7071\cdot2-V_G\cdot2-H_A\cdot 5=0 &H_G=0,2888\hbox{ kN}\\
\sum{X}=0 &  M_A=-0,2828\hbox{ kN}\\
\\
\end{array}                                                                                                                                                                          \end{align*}                                                                                                                                                                                \)                                                                                                                                                                 \(\begin{align*}
\end{align*}\)