Logo

Łukasz 796 083 343 Grzegorz 731 857 989

Przykład 6

Przykład 6

Treść

Oblicz kąt obrotu punktu A, poziome przemieszczenie punktu E oraz względne przybliżenie punktów B-E

Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających. E=210 GPa , I=7000 cm^4.

Rozwiązanie

 

\(
\begin{align*}                                                                                                                                                                  \begin{array}
\\
\sum{Y}=0 &V_A-3\cdot6=0& V_A=18\hbox{ kN}\\
\sum{M_A}=0 & -H_D\cdot 6+4\cdot4\cdot2+3\cdot6\cdot6=0 &H_D=23,33\hbox{ kN}\\
\\
\end{array}                                                                                                                                                                          \end{align*}                                                                                                                                                                                \)                                                                                                                                                                 \(\begin{align*}
\end{align*}\)

 

 

\(
\begin{align*}                                                                                                                                                                  \begin{array}
\\EI= 210*10^9*700*10^{-8}=14,7*10^6 \\
=\frac{1}{EJ}[\frac{1}{3}\cdot 40,67\cdot 4\cdot 5+\frac{1}{3}\cdot 4\cdot5\cdot \frac{4\cdot4^2}{8}+\frac{1}{2}\cdot40,67\cdot4\cdot 6+\frac{1}{2}\cdot 94,67\cdot 4\cdot 6+\frac{2}{3}\cdot 4\cdot6\cdot \frac{3\cdot6^2}{8}+\frac{1}{3}\cdot 4\cdot48\cdot4]=\frac{2420,54}{EI}*10^3=\\                                                                                      \\=0,1646m\\
\\
\end{array}                                                                                                                                                                          \end{align*}                                                                                                                                                                                \)                                                                                                                                                                 \(\begin{align*}
\end{align*}\)

 

 

\(
\begin{align*}                                                                                                                                                                  \begin{array}
\\EI= 210*10^9*700*10^{-8}=14,7*10^6 \\
=\frac{1}{EJ}[\frac{1}{3}\cdot 40,67\cdot \frac{1}{3}\cdot 5+\frac{1}{3}\cdot 40,67\cdot 1\cdot 5+\frac{1}{3}\cdot \frac{1}{3}\cdot5\cdot \frac{4\cdot4^2}{8}+\frac{1}{3}\cdot1\cdot5\cdot \frac{4\cdot4^2}{8}+\frac{1}{2}\cdot (40,67+94,62)\cdot \frac{1}{3}\cdot 6+\frac{2}{5}\cdot \frac{1}{3}\cdot6\cdot \frac{3\cdot6^2}{8}+\\      \\+\frac{1}{3}\cdot \frac{1}{3}\cdot46,67\cdot2]=\frac{271,87}{EI}*10^3=0,0185m\\
\\
\end{array}                                                                                                                                                                          \end{align*}                                                                                                                                                                                \)                                                                                                                                                                 \(\begin{align*}
\end{align*}\)